20 augustus 2015
Advies Dienstregeling 2016
De RHM prijst de manier waarop wij invloed hebben op de geldende dienstregelingen van Arriva in de concessie Zuid-Holland Noord. Zij constateert dat wegbeheerders onvoldoende rekening houden met de ontsluitende functie van het OV  bij het (her)inrichten van gebieden en wegen. Ook worden busstations onzichtbaar gesitueerd buiten de regionale OV-knooppunten. de RHM verzoekt de provincie deze punten onder de aandacht te brengen bij de bestuurlijke verantwoordelijke wegbeheerders. 
De website van Arriva over ZHN is actief: http://www.arriva.nl

 
Zie ook: www.arriva.nl/zuid-holland voor nog meer informatie