25 juni 2018
Advies Marketingplan 2018 Arriva
Wij zijn positief over het Marketingplan en de daarin genoemde activiteiten. We doen wel drie suggesties om het openbaar vervoer te bevorderen:

-      Een onderzoek of P+R A4 Zoeterwoude kan dienen als opstapplaats voor de Keukenhoflijn.

-      Een onderzoek of aangehaakt kan worden bij toeristische opstappunten in het Groene Hart.

-      Een onderzoek waar deelfietsen bij bedrijventerreinen mogelijk zijn.
De website van Arriva over ZHN is actief: http://www.arriva.nl

 
Zie ook: www.arriva.nl/zuid-holland voor nog meer informatie