05 juni 2013
Advies Nota van Uitgangspunten treindienst Alphen - Gouda
De RHM reageert op hoofdpunten op de Nota van Uitgangspunten treindienst Alphen - Gouda: toiletten in trein, hoogspits en brede spits én einddatum van gereedkomen nog uit te voeren werkzaamheden ProRail.
De website van Arriva over ZHN is actief: http://www.arriva.nl

 
Zie ook: www.arriva.nl/zuid-holland voor nog meer informatie