20 augustus 2015
Advies Onderhands aanbesteden treindienst Alphen – Gouda.
De RHM adviseert de provincie ernst te maken met het knelpunt dat het onregelmatige dienstregelingspatroon tussen Alphen en Gouda en daardoor de slechte overstap in Alphen nog een jaar langer voortduurt.  Wij zijn positief dat bij verstoringen binnen 60 i.p.v. 75 minuten vervangend vervoer moet beginnen.
De website van Arriva over ZHN is actief: http://www.arriva.nl

 
Zie ook: www.arriva.nl/zuid-holland voor nog meer informatie