09 november 2017
Advies Tarieven 2018
Arriva stelt voor de tarieven 2018 de LTI van 1,13% te volgen. Wij ondersteunen de voorgestelde systematiek en geven positief advies.

Arriva stelt voor een extra indexatie van het kilometertarief i.v.m. invoering cashless toe te passen. Wij vinden het onjuist om reizigers die al reizen met de OV-chipkaart generiek te 'straffen' met een extra verhioging. Verder is de gebruikte methode om tot de hoogte van de extra indexering te komen onduidelijk. We adviseren daarom sterk negatief.
Arriva stelt voor de regioabonnementen 'onder water' te idexeren. dat betekent voor nu geen verhoging van de prijzen van de regioabonnementen. We adviseren positief op dit voorstel.

De website van Arriva over ZHN is actief: http://www.arriva.nl

 
Zie ook: www.arriva.nl/zuid-holland voor nog meer informatie