01 oktober 2018
Advies Tarieven 2019 Arriva
De RHM geeft een positief advies voor de indexatie van de tarieven met de Landelijke Tarieven Index (LTI) voor optie 1 en 2 qua hoogte van LTI. Indien de keuze valt op optie 3 LTI inclusief Btw-verhoging en vraaguitval compensatie, adviseren wij sterk negatief om de verwachte vraaguitval ten laste te laten komen van de reizigers.

Wij geven een positief advies inzake tariefindexatie van de interoperabele reisproducten in de Zuidvieugel.

Wij handhaven het advies gegeven in 2016 om de verlengregeling van het Arriva assortiment voor bestaande klanten te handhaven tot einde concessieduur. Nu de concessieduur is verlengd met twee jaar.

We willen op de hoogte blijven van de ervaringen van het invoeren van contantloos betalen en ondersteunen de pilot met Account Based Ticketing.
De website van Arriva over ZHN is actief: http://www.arriva.nl

 
Zie ook: www.arriva.nl/zuid-holland voor nog meer informatie