20 augustus 2015
Advies Tarievenkader 2014 provincie Zuid-Holland
De gezamenlijke ROCOV’s RODAV, RO HWGO en RHM, hebben advies uitgebracht over het Tarievenkader 2014. De ROCOV’s spreken hun teleurstelling dat er nog steeds geen ‘zuidvleugelproduct’ is die het concessiegrensoverschrijdend reizen eenvoudiger maakt.

De ROCOV’s plaatsen de volgende kanttekeningen.

  1. Zij missen de mogelijkheid om te experimenteren met gratis OV.
  2. Hoewel ingestemd kan worden met kostenneutraliteit zijn toegestane tariefschommelingen  van 10% in individuele gevallen nog aantal veel geld.
  3. Alleen hoger HOV-tarief als er een alternatief tegen standaardtarieven aanwezig zijn.
  4. Tarieven van buurtbus en kleinschalig OV dienen in principe gelijk te zijn aan regulier OV.

 
De website van Arriva over ZHN is actief: http://www.arriva.nl

 
Zie ook: www.arriva.nl/zuid-holland voor nog meer informatie