25 juni 2018
Advies Vervoerplan 2019 Arriva
We overleggen regelmatig met Arriva over de dienstregeling. Dat heeft er toe geleid dat wij onze punten al verwerkt zien in het concept vervoerplan. Daarom hebben we weinig op te merken over het vervoerplan 2019 van Arriva. Uiteraard blijven we wel kritisch over voorgestelde wijzigingen. We geven een positief advies. We kunnen ons ook vinden in de voorstellen voor de inzet van de extra financiële middelen voor lijn 187.

 
De website van Arriva over ZHN is actief: http://www.arriva.nl

 
Zie ook: www.arriva.nl/zuid-holland voor nog meer informatie