31 oktober 2013
Advies betreffende tarieven 2014
De RHM heeft Arriva positief geadviseerd over de tarieven 2014. Hierbij hecht de RHM belang aan het monitoren van het reisgedrag, ook om een advies betreffende het km-tarief uit te kunnen brengen.
De website van Arriva over ZHN is actief: http://www.arriva.nl

 
Zie ook: www.arriva.nl/zuid-holland voor nog meer informatie