10 februari 2018
Advies marketingplan treindienst Alphen - Gouda
De betrouwbaarheid van de treindienst Alphen - Gouda heeft onder druk heeft gestaan. We wijzen daarom nogmaals op de belangrijkste klantenwensen. Voor doorgaande reizigers is een aansluitgarantie in Alphen van wezenlijk belang. Het rijden op een enkelspoor is kwetsbaar en daarmee de punctualiteit. Het verdient dan ook hier een blijvend speerpunt van te maken.

Ook de sociale veiligheid vanwege ongewenst optreden van zwartrijders en schooljeugd vergt aandacht en inzet. We laten ons graag informeren over de inzet van NS.
De website van Arriva over ZHN is actief: http://www.arriva.nl

 
Zie ook: www.arriva.nl/zuid-holland voor nog meer informatie