25 juni 2018
Advies tariefswijziging per 1 september 2018
De tariefswijziging is een verlaging van de km-tarieven naar het DAV prijspeil 2015. Deze tariefsverlaging geldt tot einde van de concessieduur, hetzij 2020 hetzij 2022 bij verlenging. We geven een positief advies voor deze verlaging.

 

Per 1 januari 2019 wordt het tarief mogelijk weer verhoogd vanwege de Btw verhoging naar 9%. Wij vragen goed en tijdig te communiceren richting de reiziger wanneer dat aan de orde is.
De website van Arriva over ZHN is actief: http://www.arriva.nl

 
Zie ook: www.arriva.nl/zuid-holland voor nog meer informatie