25 juli 2017
Advies vervoerplan 2018
Het vervoerplan is een heldere uiteenzetting over de voorgenomen veranderingen. De RHM vindt het jammer dat de aandacht vooral moet worden gericht op onverwachte problemen met en
het opvangen van het gedrag van wegbeheerders. Graag hadden we gezien dat er meer aandacht was geschonken aan het uitwerken van kansen uit de Netwerkanalyse. Daarnaast hebben wij opmerkingen over de plannen voor lijn 470, lijn 497, lijn 186/187, de stadsdienst Gouda en Keukenhof 2018.

De website van Arriva over ZHN is actief: http://www.arriva.nl

 
Zie ook: www.arriva.nl/zuid-holland voor nog meer informatie