25 juni 2018
Brief over ons standpunt over LTI bij nieuwe concessie
De tariefswijziging per 1 september 2018 is een verlaging van de tarieven naar het DAV (Drechtsteden Alblasserwaard Vijfheerenlanden) prijspeil 2015. Deze tariefsverlaging geldt tot einde van de concessieduur. Met ingang van de nieuwe concessie geldt, dat de km-tarieven weer met de Landelijke Tarieven Index (LTI) verhoogd kunnen worden door de dan rijdende vervoerder.

 

Wij willen weten van de provincie Zuid-Holland of de tarieven met ingang van de nieuwe concessie alleen verhoogd mogen worden met de dan vastgestelde LTI. De reiziger mag niet geconfronteerd worden met een stapeling van niet doorgevoerde indexeringen. Dat laatste zien we als een ongewenste ontwikkeling.
De website van Arriva over ZHN is actief: http://www.arriva.nl

 
Zie ook: www.arriva.nl/zuid-holland voor nog meer informatie