05 februari 2014
Provincie en RHM vormen werkgroep HOV
De RHM heeft haar zorg uitgesproken over het effect van het aanpassen van het gebruik van busstroken op de doorstroming van het OV (klik hier voor brief). Zeker nu de provincie Zuid-Holland grote bedragen gaat investeren in het R-net. Door het instellen van een werkgroep HOV, wil de provincie hierover in gesprek zijn met de RHM.
De website van Arriva over ZHN is actief: http://www.arriva.nl

 
Zie ook: www.arriva.nl/zuid-holland voor nog meer informatie