04 oktober 2016
Routevoorzieningen nodig in Gouda
Wij vragen Gouda te zorgen voor de noodzakelijke voorzieningen om de nieuwe routes uit het Arriva vervoerplan 2017 te kunnen rijden.
De website van Arriva over ZHN is actief: http://www.arriva.nl

 
Zie ook: www.arriva.nl/zuid-holland voor nog meer informatie