27 september 2015
advies producten en tarieven 2016
De RHM betreurt dat er geen uitvoering aan de pilot Zuidvleugel wordt gegeven voor reizigers die de concessiegrenzen overschrijden. Wij adviseren negatief over een extra prijsstijging van het km-tarief boven de Landelijke Tarieven Index. Tegenover een aantal andere zaken als het in balans brengen van prijsverhoudingen staan we positief.
De website van Arriva over ZHN is actief: http://www.arriva.nl

 
Zie ook: www.arriva.nl/zuid-holland voor nog meer informatie