Adviezen

 
04 januari 2023
20210105 Advies Sociaal veiligheidsplan & Marketing en communicatieplan 2021 Abellio / NS
Positief advies. RHM vraagt aandacht voor fietsen op de TAG en indien mogelijk afstemming met regels op het landelijke spoornet. 
Lees meer ›
04 januari 2023
20210505 Advies Marketing- en salesplan 2021 Arriva
Positief advies. Aandachtspunten rond de omvang van de rapporten (kan compacter en aantrekkelijker), communicatie over producten, bekendheid van diensten voor mensen met een beperking en de architectuur van de website.
Lees meer ›
04 januari 2023
20210517 Dienstregeling tweede helft 2021 Arriva
Positief advies. RHM stemt in met de gevraagde aanpassingen in de dienstregeling en geeft suggesties voor verbeteringen op een aantal lijnen. 
Lees meer ›
Meer nieuws:
04-01-2023 - 20210622 Advies Vervoerplan Zuid-Holland Noord 2022 Arriva
04-01-2023 - 20210708 Advies Sociaal Veiligheidsplan 2021 Arriva
04-01-2023 - 20210921 Advies Sociale Veiligheid, Communicatie Marketing, Fietspilot, Tarieven TAG 2021
04-01-2023 - 20210921 Advies Tariefaanvraag Arriva 2022
04-01-2023 - 20211104 Advies Transitieplan TAG 2021
04-01-2023 - 20211104 Advies Transitieplan + uitvoeringsplannen Arriva 2022
04-01-2023 - 20210716 Advies DRIS-Displays 2021
04-01-2023 - 220125 Advies MaaSwaardige eisen openbaar vervoer PZH 2022
04-01-2023 - 220202 Suggesties verbetering Vlinder Arriva 2022
04-01-2023 - 22020610 Advies PvE nieuwe concessie Zuid-Holland Noord PZH
04-01-2023 - 20220610 Advies PvE noodconcessie PZH 2022
04-01-2023 - 20220706 Advies B&W Gouda - Concept-vervoerplan 2023 Arriva
04-01-2023 - 20220706 Advies Concept-vervoerplan 2023 Arriva
04-01-2023 - 20220706 Advies Tariefaanvraag Arriva 2022
04-01-2023 - 20220823 Advies Pilot fietsreservering TAG - PZH 2022
04-01-2023 - 20220901 Advies beleidskader sociale veiligheid PZH 2022
04-01-2023 - 20220920 Advies Duurzaamheid- en innovatieplan 2023 Arriva 2022
04-01-2023 - 20220920 Advies Marketing & communicatieplan 2023 Arriva 2022
04-01-2023 - 20221031 Advies Tarieven 2023 TAG 2022
04-01-2023 - 20221130 Advies Communicatie-Marketingplan 2023 TAG 2022
04-01-2023 - 20221130 Advies Sociaal Veiligheidsplan 2023 TAG (2022)
29-08-2019 - Advies Vervoerplan 2020
21-12-2018 - Wensen vervoerplan 2020
01-12-2018 - Advies Tarieven 2019 Treindienst Alphen - Gouda
01-12-2018 - Advies verlengregeling Arriva producten
01-10-2018 - Advies Tarieven 2019 Arriva
25-06-2018 - Bevindingen schouw elektrische bus Arriva
25-06-2018 - Advies Vervoerplan 2019 Arriva
25-06-2018 - Advies Marketingplan 2018 Arriva
25-06-2018 - Advies tariefswijziging per 1 september 2018
25-06-2018 - Brief over ons standpunt over LTI bij nieuwe concessie
25-06-2018 - Advies sociale veiligheidsplan 2018 Arriva
25-05-2018 - Advies overdracht lijn 45 aan Metropoolregio Rotterdam Den Haag
22-03-2018 - Advies Museumlijn 10 in Leiden
25-02-2018 - Advies Boulevard Zuid Katwijk
10-02-2018 - Advies marketingplan treindienst Alphen - Gouda
09-01-2018 - Advies keuze halte en fietstunnel bij R-net corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk
09-01-2018 - Advies cashless
09-11-2017 - Advies Tarieven 2018
25-07-2017 - Advies vervoerplan 2018
10-05-2017 - R-net halte Veer in Schoonhoven
02-02-2017 - Verplaatsen busstation Leiden
24-10-2016 - Halte stadhuis Alphen ontoegankelijk
04-10-2016 - Routevoorzieningen nodig in Gouda
25-08-2016 - Inzet extra financiële middelen voor OV
28-06-2016 - Revitaliseren stadsdienst Gouda
06-06-2016 - Vervoerplan 2017 Zuid-Holland Noord
26-05-2016 - Verbeterpunten R-net haltes Leiden-Leiderdorp
26-04-2016 - Lijn 197 nog niet R-net waardig
23-12-2015 - Ontwikkelplan ZHN 2016, Marketingplan 2016-2018 en Sociale veiligheidsplan 2016
06-10-2015 - Advies dienstregelingwijzigingen 2016
27-09-2015 - advies producten en tarieven 2016
20-08-2015 - Advies Vervoerplan 2016
20-08-2015 - Advies Ontwikkelplan 2015, Marketingplan 2015, Sociale veiligheidsplan 2015
20-08-2015 - Advies Verbeterd OV voor Grote Polder en Heineken in Zoeterwoude.
20-08-2015 - Advies Onderhands aanbesteden treindienst Alphen – Gouda.
20-08-2015 - Advies Tarievenkader 2014 provincie Zuid-Holland
20-08-2015 - Advies Tarieven 2015
20-08-2015 - Advies Dienstregeling 2016
20-08-2015 - Brief Toegankelijkheid bushaltes Castellumstraat, Stadhuis in Alphen
05-05-2014 - Advies Wijzigingsvoorstellen dienstregeling 2015
05-05-2014 - Advies Tijdelijke omleiding Breestraat Leiden
05-05-2014 - Onvoldoende beschutting op busstation Alphen a/d Rijn
05-02-2014 - Provincie en RHM vormen werkgroep HOV
31-10-2013 - Advies betreffende tarieven 2014
31-10-2013 - Advies betreffende vervoerplan 2014
31-10-2013 - Advies betreffende Treindienst Alphen aan den Rijn - Gouda
31-10-2013 - Advies betreffende sociale veiligheidsplan 2014
31-10-2013 - Advies betreffende vervoer- en marketingsplan 2014
31-10-2013 - Advies betreffende kilometertarief 2014
18-06-2013 - Advies betreffende lijn 90 zomerdienstregeling
05-06-2013 - Advies Nota van Uitgangspunten treindienst Alphen - Gouda
05-02-2013 - Brief klachten over vervoer na start concessie op 9 december 2012
17-01-2013 - GRATIS telefoonnummer klantenservice Arriva: 0800-023 25 45
26-11-2012 - Busboekje Arriva
15-11-2012 - Advies treindienstregeling Gouda - Alphen
12-11-2012 - Brief aan Gemeente Gouda over busstation
30-10-2012 - Per 14 december verandert de NS kaartautomaat
26-10-2012 - Regiokantoor Arriva in Leiden
26-10-2012 - Wijzigingen Bus per 9 december 2012
12-10-2012 - Vestigingen Arriva
10-10-2012 - Samengaan ROM en ROVH tot Rocov Hollands Midden
03-10-2012 - De website van Arriva over Zuid-Holland Noord is actief
01-10-2012 - Busconcessie
03-05-2012 - Jaarverslag ROVH 2011
28-01-2012 - ROCOV Hollands Midden wijst forse tariefsverhoging af
- Advies Tarieven 2018


De website van Arriva over ZHN is actief: http://www.arriva.nl

 
Zie ook: www.arriva.nl/zuid-holland voor nog meer informatie