Regionaal Overleg Consumentenbelangen voor het Openbaar Vervoer Hollands Midden (ROCOVHM of RHM)

 

De stichting Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer Hollands Midden (ROCOVHM of RHM) geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55710301, is op 2 juli 2012 ontstaan uit een fusie van het Reizigersoverleg Midden-Holland en de Reizigersadviesraad voor het Openbaar Vervoer Holland-Rijnland.

 

RHM bevordert openbaar vervoer van deur tot deur:

 

voor werkenden, scholieren, ouderen, zorgbezoekers, winkelbezoekers, recreanten, evenementbezoekers (Keukenhof, Gouda bij Kaarslicht), mensen met beperking en keuzereizigers;

 

met afgewogen toetsingskader en kwaliteitseisen bij aanbestedingen, programma’s van eisen, concessieverlening, lijnvoering, dienstregelingen, inrichting van voertuigen, inrichting van halteplaatsen, aanleg en instandhouding van infrastructuur, informatievoorziening en tarieven;

 

door het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen, het voeren van overleg met overheden, vervoerders en andere ROCOVen, het meedoen aan scholingen, seminars en symposia over relevante thema’s voor mobiliteit en door gebruik te maken van alle wettelijke middelen die het bereiken van ons doel kunnen bevorderen;

 

RHM vergadert ca. 8 keer per jaar en wordt geleid door een onafhankelijke professionele voorzitter. Het dagelijks bestuur bereidt de agenda voor en regelt organisatorische zaken. Bestuursleden ontvangen vacatiegeld en reiskostenvergoeding. De Provincie Zuid-Holland bekostigt tevens de ambtelijk secretariële ondersteuning.